Οι πρόσφατες νομοθετικές απαιτήσεις για τη διαχείριση των ψυκτικών αερίων όλων των κατηγοριών, τόσο των φυσικών (αμμωνία), όσο και των συνθετικών (υδροφθοράνθρακες – υδροχλωροφθοράνθρακες), κάνει ελκυστική τη χρήση των δευτερογενών ψυκτικών μέσων, όπως είναι η προπυλενική και η αιθυλενική γλυκόλη. Η χρήση των δευτερογενών ψυκτικών μέσων έχει πολλά πλεονεκτήματα, που κάνει τη χρήση τους όλο και περισσότερο δημοφιλή. Δείτε περισσότερα.

Τα μέλη μας μπορούν επίσης να δουν το άρθρο "ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΨΥΞΗ ΜΕ ΓΛΥΚΟΛΗ - ΟΦΕΛΗ"  στη Βασική Βιβλιοθήκη Cryologic / Ενότητα "ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ".